Actualiteitencollege Participatiewet

Het sociaal domein is constant in beweging er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen, zeker op het gebied van de uitvoering van de Participatiewet. Daarbij spelen de voorstellen vanuit de projecten ‘Participatiewet in balans’ en ‘Het breed offensief’ een belangrijke rol. Van de consulenten, zowel wat betreft inkomen als participatie/re-integratie, wordt verwacht dat zij de nieuwe ontwikkelingen en (komende) wijzigingen kennen, begrijpen en kunnen toepassen. 

In dit Actualiteitencollege Participatiewet hebben wij de laatste ontwikkelingen gebundeld. Daarbij wordt ook recente relevante jurisprudentie besproken. Tijdens de cursus is er natuurlijk ruimte om eigen casussen in te brengen. Daarnaast kunnen onderwerpen op verzoek worden weggelaten en andere worden toegevoegd en zo worden aangepast aan jullie lokale wensen en vragen. Zo is er altijd sprake van maatwerk.