Basiscursus Participatiewet

Tijdens de Basiscursus Participatiewet behandelen we alle relevante onderwerpen van de Participatiewet op een interactieve en duidelijke wijze. Daarbij maken we veel gebruik van casuïstiek zodat we de theorie direct koppelen aan de uitvoeringspraktijk. Naast de inhoudelijke onderwerpen besteden we ook aandacht aan de belangrijkste Voorliggende Voorzieningen, de Algemene wet bestuursrecht, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, bezwaar en beroep etc. 

We starten de basiscursus met een korte schets van de totstandkoming van de Participatiewet, de beginselen die eraan ten grondslag liggen en het doel en de reikwijdte van de wet. Vervolgens gaan we in op de positie die de Participatiewet inneemt op de sociale zekerheidskaart en de inhoudelijke behandeling van de wet.  

We werken met een syllabus met wetteksten en maken veel gebruik van herkenbare casuïstiek. Je mag uiteraard ook zelf casussen inbrengen. Door de vele praktijkvoorbeelden koppel je de theorie snel aan de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Je krijgt toegang tot onze online leeromgeving waar je veel extra materiaal en filmpjes vindt, die je ook na de cursus kunt blijven gebruiken als naslag. 

Je sluit de cursus af met een schriftelijke toets.