Basiscursus Wmo consulent

In deze 9-daagse training, met aansluitend op de 10e dag een examen, worden de kennis en vaardigheden aangeleerd die je nodig hebt om als Wmo consulent aan de slag te gaan. Als Wmo consulent vorm je de schakel tussen de gemeente en haar inwoners. Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is mensen te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid en deelname in de maatschappij. Daarbij is het streven dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wanneer iemand extra ondersteuning nodig heeft wordt jij als Wmo consulent ingeschakeld. Je onderzoekt samen met de inwoner hoe het eigen netwerk kan worden benut en welke mogelijkheden de gemeente biedt. Indien nodig kan je als consulent ondersteuning indiceren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om huishoudelijke hulp, een hulpmiddel als een rolstoel, een woonvoorziening, begeleiding waaronder dagbesteding en ambulante begeleiding, of persoonlijk vervoer. Het is jouw taak als Wmo consulent om tot een indicatie te komen en passende ondersteuning in te zetten.