Basistraining Jeugdwet

Dit is een training voor medewerkers van jeugdteams, waarbij je een gedegen theoretische basis krijgt om proactief uitvoerend hulp te verlenen aan kinderen, jongeren en gezinnen.

In deze training leer je vanuit verschillende theoretische modellen hoe je kan handelen en communiceren op het moment dat je kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunt. Ook leer je over de verbinding met de organisatie waarvoor je werkt.

We behandelen onder andere de volgende onderdelen:

  • de kennis van WrapAround Care (WAC)
  • Systeem en Context gericht werken
  • Signs Of Safety en de Meldcode
  • Positieve Gezondheid
  • Traumasensitief werken
  • De Jeugdwet en belangrijke punten daarin voor je dagelijkse werk

Vanuit deze theoretische informatie maken we de verbinding naar jouzelf als hulpverlener, je basishouding, hoe je kunt doen wat werkt en inclusief en ethisch verantwoord werken.