Beroepscode en Tuchtrecht: Professionele standaard voor Jeugdprofessionals

Als jeugdconsulent zijn er verschillende regels en richtlijnen die belangrijk zijn om je werk goed en ethisch verantwoord te doen. In deze training leren we je alles over de beroepscode en het professioneel toezicht op jou als jeugdprofessional.

Als jeugdprofessional moet je handelen volgens de ‘professionele standaard’, die volgt uit de Jeugdwet. Daarin zijn de kwaliteitseisen vastgelegd waar de dienstverlening aan moet voldoen. Het zijn de gedrags- en beroepsregels die door de beroepsgroep van jeugdconsulenten zelf zijn opgesteld. In deze training leer je wat het werken via deze standaard inhoudt. Je leert ethische dilemma’s in de dagelijkse praktijk herkennen en analyseren. We behandelen onder andere waarden, normen en ethiek, de beroepscode, ethische dilemma’s en een stappenplan om bij deze dilemma’s een besluit te nemen. Ook is er ruimte om je eigen casuïstiek in te brengen.

Daarnaast gaan we aan de slag met het reglement professioneel toezicht (RPT). Door dit toezicht kan worden beoordeeld of je als SKJ geregistreerde jeugdprofessional volgens professionele standaard hebt gewerkt. We verkennen wat het reglement inhoudt en wat het betekent voor jou als jeugdprofessional. Wat zijn de beoogde doelen van professioneel toezicht? Wanneer geldt welke procedures en wat zijn de eventuele maatregelen voor de jeugdprofessional? Ook gaan we in op de werkwijze bij klachten. Daarnaast ga je aan de slag met ‘moreel beraad’ en leer je een stappenplan dat je hierbij kan gebruiken. Ook hier kun je eigen casuïstiek inbrengen.