Bestuursrecht

In het sociaal domein worden verschillende wetten uitgevoerd zoals de Jeugdwet, Wmo 2015 en de Participatiewet. Op al dit werk is naast deze wetten ook de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. In deze training praten wij je bij over deze wet en het juridisch kader dat deze wet met zich meebrengt. We staan stil bij de inhoudelijke voorschriften en de procedures.

Tijdens deze training is er ruime mogelijkheid om je eigen voorbeelden in te brengen of vragen te stellen. Door deze interactieve benadering wordt het een bijeenkomst van en voor de cursisten. Tijdens de cursus leggen we continu de relatie met de praktijk.