Bijzondere Bijstand en Inkomensondersteunende Voorzieningen

In de training Bijzondere Bijstand en Inkomensondersteunende Voorzieningen worden alle relevante aspecten van de Bijzondere Bijstand en de andere Inkomensondersteunende voorzieningen behandeld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: 

  • Welke aspecten spelen bij de individuele bijzondere bijstand een rol? 
  • Welke kosten komen in aanmerking voor bijzondere bijstand? 
  • Hoe ga je om met draagkracht? 
  • In welke vorm wordt de bijstand toegekend en welke voorwaarden gelden hierbij? 
  • Verschillende aspecten van voorzieningen als Individuele Inkomenstoeslag, Individuele Studietoeslag, Categoriale Bijzondere Bijstand en Gemeentelijke Minimaregelingen