Boetewet en boetebesluit

Heb jij te maken met de uitvoering van de Participatiewet, de controle van de inlichtingenplicht en/of het boeteonderzoek? Met deze training heb je in 1 dag een goede basis om de Boetewet en het Boetebesluit goed uit te voeren. 

De training start met een korte schets van de totstandkoming van de Boetewet. Daarna behandelen we de inhoud van de wet en het Boetebesluit. In dit kader komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: 

  • De wettelijke regels omtrent de boete in de Participatiewet
  • De meest recente jurisprudentie
  • Het toepassen van de regels en het meewegen van individuele omstandigheden
  • De voorlichtingstaak die de gemeente heeft in relatie tot het boetebesluit
  • Het boetegesprek en de kaders die daarbij gelden
  • Het boetebesluit
  • Aandachtspunten bij rapportages en beschikkingen inzake de boete
  • De regels bij de incasso van de boete