Coaching en begeleiding voor SKJ-registratie

Als je het vak van jeugdprofessional wil uit gaan voeren op HBO-niveau, heb je een SKJ-registratie nodig. Als ZZP-er, herintreder of MBO-professional in de jeugdzorg heb je deze niet automatisch. Er zijn verschillende manieren om deze te behalen. De snelste mogelijkheid is om je vakbekwaamheidsbewijs te behalen via een assessment voor HBO jeugd- en gezinsprofessional. Deze coaching en begeleiding is bedoeld om je optimaal voor dit assessment te kunnen voorbereiden.

Voor een SKJ-registratie is het nodig dat je kunt aantonen dat je voldoende vaardigheden hebt op de volgende gebieden:

  • Ondersteunen bij regie voeren
  • Samenwerken met de jeugdige en het gezin
  • Versterken van het netwerk
  • Interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige in het systeem
  • Regie (deels en tijdelijk) overnemen van de jeugdige en zijn gezin
  • Ethisch en integer handelen