Communiceren met effect

Door jouw communicatie-skills te vergroten en deze effectief in te zetten sluit je beter aan bij jouw klanten/cliënten. Wanneer anderen over jouw persoonlijke of professionele grens gaan, weet jij na deze training hoe je kunt reageren.

In het eerste deel van deze training leer je dat er meerder vormen van communicatie zijn. Je krijgt inzicht in hoe boodschappen op verschillende manieren gebracht en ook geïnterpreteerd kunnen worden. Je leert onder meer het verschil tussen betrekkingsniveau en inhoudsniveau. Ook gaan we in op het verschil tussen wat je verbaal en non-verbaal uitdrukt in een gesprek. Door veel te oefenen leer je hoe je met jouw non-verbale houding het gesprek gunstig kunt beïnvloeden.

In het middagdeel onderzoeken we met elkaar verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Je leert welke delen van het brein en het autonoom zenuwstelsel hierbij betrokken zijn en hoe je adequaat op dit soort gedrag kun reageren. Ook besteden we aandacht aan het maken van time-out afspraken en veiligheid op de werkvloer.