Fraudealertheid, dossieronderzoek en gespreksvaardigheden

Met deze training leer je fraudesignalen sneller te herkennen en hier efficiënt en effectief op in te spelen. Je leert effectieve gespreksvaardigheden om hier direct in de praktijk mee aan de slag te kunnen.

Bij het beoordelen van bijstandsaanvragen en toetsen van de rechtmatigheid van uitkeringen ben je als consulent óók verantwoordelijk voor het signaleren van fraude. Om uitkeringen en participatiemiddelen effectief in te zetten en de sociale zekerheid betaalbaar te houden is aandacht voor fraudepreventie en handhaving noodzakelijk. De laatste tijd is er bij gemeenten steeds meer aandacht voor het voorkomen van misbruik en zorgen dat inwoners bij het volgen van de bijstandsregels geen fouten maken. Ook de nieuwe Participatiewet in Balans zet hier op in.

Gemeenten zetten vaker in op voorkomen dat inwoners (en consulenten) in problemen komen door hoog oplopende terugvorderingen, boete processen en bezwaarprocedures. Daarom is het van belang dat je als consulent alert bent als het gaat om het bepalen van de rechtmatigheid van een uitkeringsaanvraag of toekenning. In deze training leer je hoe je op een zo efficiënt mogelijke manier signalen van misbruik en oneigenlijk gebruik herkent én hierop kan acteren.