Hartzeer – de gevolgen van echtscheiding

In deze training behandelen we alle aspecten die op emotioneel gebied horen bij een scheiding en de gevolgen daarvan voor kinderen. Je leert met verschillende methodes te werken die je kunt inzetten in gesprekken met gescheiden ouders.

Door psycho-educatie en inspirerende en inzicht-gevende oefeningen leer je over conflictscheidingen en krijg je handvatten om met gezinsleden te werken die scheiden of gescheiden zijn. Ook leer je over omgaan met de ex-partners (afstand/ nabijheid) en indirecte hulp aan kinderen wanneer er sprake lijkt van een  conflictscheiding.

Je krijgt inzicht in de werking van het autonoom zenuwstelsel en triggers en spanning die kunnen spelen bij de gescheiden ouders. Ook gaan we in op loyaliteitsconflicten en de mogelijke gevolgen hiervan voor de ontwikkeling van kinderen en krijg je door deze training inzicht en kennis over hechting.

Basiskennis over rouw is essentieel als je werkt met gescheiden ouders. Met verschillende modellen en oefeningen wordt ook het inzicht en de kennis over rouw vergroot. De meest extreme vormen van de gevolgen conflictscheidingen zijn femicide en ouderverstoting. Ook dit komt (kort) aan bod.