Huisbezoek in de Particpatiewet

Tijdens deze training leer je hoe je op juiste en effectieve wijze een huisbezoek aflegt, als onderdeel van een onderzoek naar rechtmatige verstrekking van de uitkering in het kader van de Participatiewet.  

Tijdens de training gaan we in op het juridisch kader, de uitvoering van het huisbezoek en oefenen we gericht op de praktijk. Bij het behandelen van het juridisch kader komen onderwerpen als privacy, bevoegdheid en registratie aan bod. Vervolgens behandelen we het proces van een huisbezoek, zodat je per stap weet wat er noodzakelijk is en waar je aan moet denken als je op huisbezoek gaat. Denk daarbij aan onderwerpen als voorbereiding, veiligheid, afronden en vastleggen van het huisbezoek.