Intervisie voor jeugdprofessionals

Intervisie gaat over het reflecteren op jouw functioneren als professional. Als je met mensen werkt is goede intervisie cruciaal. Je bent immers jouw eigen instrument. Door intervisie ontwikkel je jezelf en collega’s leren van elkaar en groeien samen in hun professie.

Deze training is ontwikkeld om een goede intervisiegroep neer te zetten, zodat iedereen optimaal kan groeien door de intervisie. Een goede intervisie vraagt om nabijheid, openheid, vertrouwen, zelfreflectie en een vaste structuur. De bespreking van een probleem, casus, krijgt zo de diepgang en aandacht die nodig is om tot een bevredigende oplossing te komen. Deze training zorgt ervoor dat de hele groep de handvatten heeft om intervisie goed vorm te geven op een veilige manier. Samen met de mede-intervisanten help je elkaar met het helder krijgen van de vraag achter de inbreng  en komen jullie met een gestructureerde reflectie en advies. Dit gaat niet vanzelf. Deze training draagt eraan bij wel die laag dieper bij elkaar aan te spreken en samen te leren.

In het ochtenddeel van de training is er vooral aandacht voor de noodzaak van intervisie wanneer je met klanten of cliënten werkt. We kijken in het algemeen naar reflectie en verschillende reflectiemodellen die aanzetten tot reflectie. Daarin gebruiken we o.a. de cirkel van Korthagen en staan we stil bij leerstijlen.

In het middagdeel bespreken we verschillende vormen van intervisie en met enkele vormen gaan we ook oefenen. Ook bespreken we de voorwaarden die het SKJ aan de intervisie stelt.

Na verloop van tijd (in overleg) komt de trainer nog een keer meekijken om het intervisieproces te bewaken en verder vorm te geven.

Voor al bestaande intervisiegroepen is maatwerk mogelijk.