Kennissessie Werken in een gemeente (voor raadsleden)

Deze training is opgezet om raadsleden wegwijs te maken in hun (nieuwe)rol en omgeving. De gemeenteraad is één van de centrale bestuursorganen binnen de gemeente en de kern van het gemeentebestuur. Raadsleden vervullen een belangrijke taak met grote verantwoordelijkheden. Veel raadsleden doen het raadslidmaatschap ‘er bij’ en werken normaal niet in een gemeente. Voor een goede invulling van hun taak is het cruciaal als raadsleden goed zicht hebben op de omgeving waarin ze gaan werken en met welke rollen, taken en juridische kaders zij te maken krijgen.