Kennismaking met de Wmo

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015 legt de verantwoordelijkheid voor ondersteuning van burgers bij hun zelfredzaamheid en deelname in de maatschappij bij de gemeenten. Wanneer er problemen ontstaan bij het zelfstandig wonen, verplaatsen of het ondernemen van sociale (maatschappelijke) activiteiten, dan kunnen mensen een beroep doen op hun gemeente.  

 Er is de afgelopen jaren veel veranderd; gemeenten kregen er veel verantwoordelijkheden bij en controle op de budgetten is aangescherpt. Met de vergrijzing in Nederland maken steeds meer mensen gebruik van de Wmo. Voor de gemeenten is het daarom een uitdaging om deze mensen aan de ene kant te voorzien van ondersteuning en aan de andere kant de kosten beheersbaar te houden.