Participatiewet voor jongerenconsulenten

Werk je als medewerker van het Jongerenloket of als jongerenconsulent? Dan is deze trainingsdag speciaal voor jou! Tijdens deze interactieve trainingsdag behandelen we alle onderwerpen uit de Participatiewet die specifiek betrekking hebben op jongeren tot 27 jaar. We maken veel gebruik van casuïstiek zodat er een directe koppeling naar de praktijk plaatsvindt. Naast de inhoudelijke onderwerpen besteden we ook aandacht aan de belangrijkste Voorliggende Voorzieningen (WSF, WTOS en Wajong).