Participatiewet voor uitkeringsadministratie

Om je functie op de uitkeringsadministratie goed te kunnen uitoefenen is voldoende kennis van de Participatiewet nodig. In deze training leer je de basis, zodat jij aan de slag kan met de financiële administratie van deze wet. Naast de algemene uitgangspunten van de Participatiewet ligt de nadruk op de onderwerpen die te maken hebben met de financiële kant van de uitvoering van de bijstandsverlening. Daarbij maken we veel gebruik van casuïstiek zodat er een directe koppeling naar de praktijk plaatsvindt. Tevens besteden we op hoofdlijnen aandacht aan de belangrijkste Voorliggende Voorzieningen en de inkomensondersteunende voorzieningen. 

In de driedaagse training starten we met een korte schets van de totstandkoming van de Participatiewet, de beginselen die er aan ten grondslag liggen en het doel en de reikwijdte van de wet. Vervolgens gaan we in op de positie die de Participatiewet inneemt op de sociale zekerheidskaart en behandelen we de wet inhoudelijk.