Systemische intervisie voor jeugdprofessionals

Deze systemische intervisie begeleiden we met behulp van de methode ‘Een Taal Erbij’. Een Taal Erbij is een methode die je helpt je innerlijk beleefde werkelijkheid visueel en daarmee meer bewust te maken. Door met poppetjes en ander materiaal te werken maken we relaties zichtbaar en toegankelijk en vormen ze een bron voor groei en ontwikkeling.

De intervisie heeft een helder doel en een vaste structuur. We zetten de werksituatie, waar jij als professional tegenaan loopt, op tafel neer. Dit doen we met behulp van poppetjes. Naast het gezinssysteem zetten we ook het systeem eromheen en de belemmerende factoren (bijv. angst of onbegrip) op tafel. Jouw collega’s formuleren hypothesen en jij kiest welke hypothese verder uitgewerkt wordt. Op tafel wordt met de ‘Taal Erbij’ gewerkt, totdat de je een antwoord hebt op jouw vraag.

Daarnaast bieden we je tijdens de bijeenkomsten on-the-job-deskundigheidsbevordering rondom een thema dat bij jou en je collega’s actueel is (bijv. professionele distantie, self-disclosure, coalitievorming in een systeem etc).