Uitkerings- en Debiteurenadministratie

In één dag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de Participatiewet, speciaal voor medewerkers van de Uitkeringsadministratie en Debiteuren 

Tijdens deze training Participatiewet voor Financiën komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 • Ministeriële regeling inlichtingenplicht en Wet eenmalige uitvraag 
 • Beslagvrije voet, huidige regels en ontwikkelingen. Verplichtingen ten opzichte van de beslaglegger 
 • Loonkostensubsidie na verhuizing naar een andere gemeente 
 • Boetebesluit en ontwikkelingen 
 • Gedeeltelijke vrijlating van inkomsten 
 • Opfrissen en actualisering terugvordering met casussen en jurisprudentie 
 • Gezamenlijke huishouding met actuele jurisprudentie 
 • Individueel keuzebudget 
 • Betere afstemming bij incasso (na 1e aanmaning) 
 • IOAW update met casuïstiek 
 • Actueel overzicht heffingskortingen 
 • Relevantie ontwikkelingen Participatiewet in Balans en Breed Offensief w.o. plannen voor wijziging terugvordering 
 • Ruimte voor inbreng door de deelnemers van casussen