Verbeter teamsamenwerking met de Strength Finder

Krijg via de CliftonStrengths methodiek inzicht in jouw talenten, en verbeter de samenwerking in je team door beter gebruik te maken van elkaars talenten.  

Hoe gaat het werken met deze methodiek in de praktijk? 

  1. Eerst vullen alle teamleden voor zichzelf de uitgebreide test in van Gallup. Hieruit komt naar voren wat je grootste talenten zijn. 
  2. In een één op één gesprek bespreken we hoe deze talenten voor jou werken. Wat betekenen ze, welke valkuilen liggen er achter de strengths en hoe kan je ze zo goed mogelijk inzetten? 
  3. Vervolgens kijken we met het team als geheel naar jullie talenten. Waar komen ze overeen, waar vullen ze elkaar aan? Hoe kan je gebruik maken van de talenten van een ander, en andersom? 

Hiermee kan in korte tijd je team effectiever samenwerken. Je kan taakverdelingen meer maken op basis van wie waar daadwerkelijk goed in is, in plaats van alleen bij wiens functie het formeel hoort. Ook geeft het een ‘taal’ om het te hebben over je persoonlijke ontwikkeling en de samenwerking met collega’s, zonder dat dit misverstanden of irritaties oproept.