Verdiepingstraining Participatiewet (op maat)

In deze training gaan we dieper in op verschillende specifieke onderwerpen binnen de Participatiewet. Welke onderwerpen dat zijn bepalen we vooraf in overleg. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als: inkomen en vermogen, de gezamenlijke huishouding, fraudealertheid of terugvordering en verhaal. Op basis van jullie huidige situatie, kennisniveau en opleidingsvraag stellen we deze verdiepingsdag op maat voor jullie samen.

Het doel van de training is om jou als uitvoerder van de Participatiewet op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen, nieuwe wetgeving en actuele jurisprudentie omtrent onderwerpen die op dit moment voor jullie belangrijk zijn.

Aan de hand van de syllabus met wettekst behandelen we op een interactieve wijze de verschillende onderwerpen. Hierbij maken we veel gebruik van herkenbare casuïstiek en actuele jurisprudentie. Als deelnemers mag je uiteraard ook zelf casussen inbrengen. Door de vele praktijkvoorbeelden is er een snelle koppeling van de theorie naar de dagelijkse uitvoeringspraktijk.