Voorliggende voorzieningen

De Participatiewet is het sluitstuk van het sociale zekerheidstelsel. Dat betekent dat eerst een beroep moet worden gedaan op andere voorzieningen binnen de sociale zekerheid. Het is dus van groot belang kennis te hebben van de hoofdlijnen van deze voorliggende voorzieningen zodat niet onnodig bijstand wordt verleend waar het niet nodig is. Recht op voorliggende voorzieningen kunnen bij de bijstandsaanvraag aanwezig zijn maar kunnen ook tijdens de uitkering ontstaan bij wijziging van omstandigheden. 

In deze training behandelen we de organisatie van de sociale zekerheid, zodat je goed op de hoogte bent van de verschillende voorzieningen. De werknemersverzekeringen, de volksverzekeringen en de sociale voorzieningen in hun onderlinge samenhang komen op interactieve wijze aan de orde. Hierbij besteden we ook aandacht aan de ontwikkelingen binnen de sociale zekerheid tot nu en de meest recente ontwikkelingen.