Wmo consulent (verkort)

Deze 5-daagse training is voor professionals die al in bezit zijn van veel vaardigheden en kennis die je nodig hebt als Wmo-consulent. Bijvoorbeeld omdat je al in de zorg of het sociaal domein werkt of ervaring hebt met gesprekstechnieken of het schrijven van rapportages. 

Als Wmo consulent vorm je de schakel tussen de gemeente en haar inwoners. Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is mensen te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid en deelname in de maatschappij. Daarbij is het streven dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.