Opvang en nazorg bij incidenten

Een incident is niet altijd klaar na afloop van het incident, omdat de gevolgen ervan voor de betrokken medewerker door kunnen werken. De impact kan groot zijn: van twijfel en onzekerheid tot boosheid, van malen en slapeloosheid tot dufheid, van verminderd werkplezier tot depressie en werkuitval. Een goede opvang en nazorg na een incident is bepalend voor de verwerking ervan en kan ‘het’ verschil maken voor de betrokken medewerker. 

De training ‘Opvang & Nazorg’ wordt altijd op maat gemaakt. We houden rekening met doel en doelgroep: Van eerste opvang na incidenten tot het drie gesprekkenmodel, van collegiale opvang tot het bedrijfsopvangteam (BOT). Indien uw organisatie een opvangprotocol heeft, wordt dit ook verwerkt in de inhoud van het programma.