Basistraining Signs of Safety

In deze training leer je als jeugdhulpverlener de Signs of Safety benadering toe te passen op jouw dagelijkse, vaak complexe uitvoeringspraktijk.

Signs of Safety is een oplossings- en krachtgerichte benaderingswijze, gericht op het creëren van veiligheid voor kinderen. Je leert als jeugdhulpverlener een partnerschap op te bouwen met kinderen, hun ouders, hun informeel netwerk én het professionele netwerk. Hierdoor creëer je meer veiligheid voor de kinderen, zodat ze warm omringd verder kunnen opgroeien. In alle fasen van de ondersteuning staat intensieve samenwerking met het gezin en het directe netwerk centraal. Om die reden kiezen steeds meer gemeenten voor deze methode als basis binnen de jeugdhulp.

In deze training koppelen we de theorie aan praktijkgerichte oefeningen met casuïstiek vanuit jouw eigen organisatie. Je oefent daarbij veelvuldig met oplossingsgerichte vragen, gericht op verandering en veiligheid van kinderen, jongeren en hun ouders.